Ασφαλτικά Κεραμίδια I Shingles I σε Παραδοσικό Σχήμα

  • Χρώμα: Κόκκινο , Πράσινο & Γκρίζο
  • Σχήμα: Παραδοσικό
  • Συσκευασία: 16 τεμ. = 2,30 m²

Download Technical Data Sheet: