ΚΑΒΑΛΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 41,50 x 15,50 cm