ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΑΦΡΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΩΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΛΑ.