DYNA FIX IRON POWER WHITE

DYNA FIX IRON POWER WHITE

Το DYNA FIX IRON POWER WHITE μπορεί να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά ή εξωτερικά και προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε κοινά υποστρώματα όπως γυαλί, μέταλλα, προ-λακαρισμένο αλουμίνιο, PVC, πλαστικό, ξύλο, πέτρα, σκυρόδεμα. Συνήθως χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση υλικών που υπόκεινται σε δονήσεις και κίνηση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

TDS-dynafix-ironpowercolored