ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ & ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

→ Αρχικά πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός του υποστρώματος ώστε να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από τυχόν υπολείμματα σκόνης κλπ. και αν αυτό απαιτείτε  να γίνουν τοπικές επισκευές στην επιφάνεια της πλάκας  με επισκευαστικά υλικά σκυροδέματος π.χ. το REFIXCEM , το REFIXFLOW και το CORRO PROTECT.

→ Η επικόλληση των μονωτικών πλακών XPS STYR 8 cm ή 10 cm πάχους γίνετε με την ινοπλισμένη κόλλα Marmodom FL ST 100 Bioplanoly σημειακά στις τέσσερεις γωνίες της πολυστερίνης και σημειακά σε δύο στο κέντρο της πολυστερίνης. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει η επικόλληση και με συγκολλητικό  αφρό πολυουρεθάνης Karron STR.

→ Μετά την επικόλληση των πλακών πολυστερίνης ακολουθεί η δημιουργία του σκυροδέματος ρήσεων σύμφωνα με της διαστάσεις και το σχήμα της οροφής.

→ Στη συνέχεια τοποθετείται Ασταρί  EcoPast Primer ή Vodiprimer  για καλή πρόσφυση και προετοιμασία του υποστρώματος.

→ Αφού στένωση το αστάρι γίνετε συγκόλληση  της πρώτης στρώσης ασφαλτικής μεμβράνης  Brai GN 3 ή 4mm Polyester.

→ Ακολουθεί σταυρωτά σε σχέση με την αρχική η συγκόλληση της δεύτερης στρώσης ασφαλτόπανου Brai GN 4, με ή χωρίς πετραδάκι.

ΥΛΙΚΑ:

  1. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
  2. Κόλλα για επικόλληση πλακών πολυστερίνης Marmodom FL ST 100
    Bioplanoly ή Συγκολλητικός Αφρός Πολυουρεθάνης Karron STΝ.
  3. Πλάκες πολυστερίνης XPS Styr 8 cm ή 10 cm
  4. Σκυρόδεμα ρύσεων με οπλισμό ή ινοπλισμένο.
  5. ΑστάριΠρόσφυσηςEcoPast Primer ή Vodiprimer
  6. 1η στρώση Ασφαλτικής Μεμβράνης Brai GN 3 ή 4mm Polyester
  7. 2η στρώση Brai GN  Ασφαλτικής Μεμβράνης με ή χωρίς πετραδάκι.