ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ανεξαρτησίας 2, Άγιος Συλάς, Βιομηχανική Περιοχή,
4193, Ύψωνας, Λεμεσός, Κύπρος

Τηλ:

+357 25712466

Φαξ:

+357 25712437

E-mail:

info@ecodomica.com.cy