Ασφαλτική Μεμβράνη Brai 4,5 kg/m² Polyester

Περιγραφή

Ασφαλτική Μεμβράνη Brai 4,5kg Polyester – Mineral

Finishing: Grey – Red – White

Roll Dimension: 1 x 10 m

Palette:  27 rolls