Ασφαλτική Μεμβράνη Brai 4mm P200 Polyester

  • Color  : Sand
  • Roll: 10 m
  • Palette:  23 pcs

Download Technical Data Sheet: