Ασφαλτική Μεμβράνη Valli Zabban Vuzeta 5,0kg Polyester – Mineral

Περιγραφή

Ασφαλτική Μεμβράνη Valli Zabban Vuzeta 5,0kg Polyester – Mineral

Finishing: White

Roll Dimension: 1 x 10 m

Palette:  25 rolls