Ασφαλτική Μεμβράνη Valli Zabban Vuzeta 4,5kg Polyester – Mineral

Περιγραφή

Ασφαλτική Μεμβράνη Valli Zabban Vuzeta 4,5kg Polyester – Mineral

Finishing: White

Roll Dimension: 1 x 10 mtr

Palette:  25 rolls