Ασφαλτική Μεμβράνη Valli Zabban Zetagum 6,0kg Polyester – Mineral

Περιγραφή

Ασφαλτική Μεμβράνη Valli Zabban Zetagum 6,0kg Polyester – Mineral

Finishing: White

Roll Dimension: 1 x 8 m

Palette:  25 rolls