ΑΤΣΑΛΟΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ

Πλαστική Ροδέλλα – DN

  • ΜΗΚΟΣ: 32mm  ΠΑΧΟΣ: 3,2mm Συσκευασία: 100 τεμ.
  • ΜΗΚΟΣ: 37mm  ΠΑΧΟΣ: 3,7mm Συσκευασία: 100 τεμ.
  • ΜΗΚΟΣ: 47mm  ΠΑΧΟΣ: 4,7mm Συσκευασία: 100 τεμ.

Μεταλλική Ροδέλλα – NΚ

  • ΜΗΚΟΣ: 27mm  ΠΑΧΟΣ: 2,7mm Συσκευασία: 100 τεμ.
  • ΜΗΚΟΣ: 32mm  ΠΑΧΟΣ: 3,2mm Συσκευασία: 100 τεμ.
  • ΜΗΚΟΣ: 37mm  ΠΑΧΟΣ: 3,7mm Συσκευασία: 100 τεμ.
  • ΜΗΚΟΣ: 62mm  ΠΑΧΟΣ: 3,7mm Συσκευασία: 100 τεμ.