ΑΤΣΑΛΟΒΕΛΟΝΕΣ

  • ΜΗΚΟΣ: 20mm  ΠΑΧΟΣ: 2mm Συσκευασία: 100 τεμ.
  • ΜΗΚΟΣ: 25mm  ΠΑΧΟΣ: 2mm Συσκευασία: 100 τεμ.
  • ΜΗΚΟΣ: 30mm  ΠΑΧΟΣ: 3mm Συσκευασία: 100 τεμ.
  • ΜΗΚΟΣ: 50mm Γαλβανιζέ ΠΑΧΟΣ: 3.5mm Συσκευασία: 100 τεμ.
  • ΜΗΚΟΣ:  50mm ΜΑΥΡΕΣ ΠΑΧΟΣ: 3.5mm Συσκευασία: 100 τεμ.
  • ΜΗΚΟΣ:  70mm ΠΑΧΟΣ: 4.0mm Συσκευασία: 100 τεμ.
  • ΜΗΚΟΣ: 100mm ΠΑΧΟΣ: 4.57mm Συσκευασία: 100 τεμ.