ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ(ΑΣΤΑΡΙ =ΥΛΟΥ ΛΕΥΚΟ) 750 ML

Εξαιρετικής ποιότητας άοσμο υδατοδιάλυτο υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων βάσεως νερού. Εμποδίζει δραστικά το κιτρίνισμα του ξύλου. Τελείωμα με ριπολίνη νερού.

Περιγραφή

XONΔPIKH:

750 ml