ΒIOPLASTER Ακρυλικός διακοσμητικός σοβάς

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΕΣ GRAFIATO: 1,5 mm / 2,5 mm

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΕΣ DÉCOR: 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm

Είναι ένας έγχρωμος, παστώδης, ακρυλικός σοβάς, έτοιμος προς χρήση, σε όψη DÉCOR & GRAFIATO, για εξωτερικές και για εσωτερικές εφαρμογές. Είναι πιστοποιημένος κατά ETAG 004 για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BIOPANOPLY της MARMODOM ως τελικός διακοσμητικός σοβάς. Χρησιμοποιείται ως τελική στρώση πάνω σε υποστρώματα όπως σοβάδες βασικής ή μίας στρώσης, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, κλπ. Εξασφαλίζει πλήρη υδαταπωθητικότητα και εξαλείφει τον κίνδυνο ρηγματώσεων. Είναι ιδανικό για τελική επίστρωση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης .25kg-5kg

Κατανάλωση: 
grafiato   1,5 ~ 1,8 kg/m2

grafiato   2,5  ~ 2,8 kg/m2

décor       1,0  ~ 1,5 kg/m2

décor       1,5  ~ 1,8 kg/m2

décor       2,0  ~ 2,5 kg/m2

συν την φύρα ( περίπου + 5% )

Δοχεία: 25kg-5kg

Download Technical Data Sheet: