ΔΙΣΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ SISA 100x3.2x16mm/4″

ΓΙΑ ΤΡΙΨΙΜΟ 100x6.4x16mm/4″

ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ 115×3.2x22mm/4.5″

ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ 125×3.2x22mm/5″

ΓΙΑ ΤΡΙΨΙΜΟ SISA 125x6.4x22mm/5″

ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ SISA 178×3.2x22mm/7″

ΓΙΑ ΤΡΙΨΙΜΟ SISA 178×6.4x22mm/7″

ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ SISA 300x2.8x22mm/12″

ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ SISA 355×2.8x25mm/14″

ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ SISA 400x4x25.4mm/16″

Κατηγορία: