ΔΙΣΚΟΙ ΠΕΤΡΑΣ

ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ SISA 100x3.2x22mm/4″

ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ SISA 115x3.2x22mm/4.5″

ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ SISA 125x3.2x22mm

ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ SISA 178x3.2x22mm/7″

ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ SISA 178x6.4x22mm/7″

ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ SISA 230x3.2x22mm/9″

ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ SISA 300x2.8x22mm/12″

ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ SISA 115x1.6x22mm/4″

ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ SISA 100x3.2x22mm/4″

ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ SISA 230x6.4x22mm/9″

ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ SISA 230x6.4x22mm/9″

ΓΙΑ ΚΟΨΙΜΟ SISA 115x6.4x22mm/4.5″

 

 

Κατηγορία: