ΔΙΧΤΥ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ME ΜΑΥΡΟΠΡΑΣΙΝΟ – 50% ΚΑΛΥΨΗ

  • 1,50 m  Ύψος,   100 m Μήκος,   150 m² / Ρόλο
  • 2,00 m  Ύψος,  100 m Μήκος,  200 m² / Ρόλο
  • 3,00 m  Ύψος,  100 m Μήκος,  300 m² / Ρόλο