ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ