ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 600 gr.

Ίνες πολυπροπυλενίου είναι ειδικά σχεδιασμένες για ενίσχυση σκυροδέματος-κονιαμάτων. Προσδίδουν μείωση των ρηγματώσεων κατά την ξήρανση και βελτίωση της αντοχής σε κρούση και της στεγανότητας. Βελτιώνουν επίσης την ελαστικότητα, την αντοχή σε τριβή και τη συνεκτικότητα των κονιαμάτων κατά τη διάστρωση ή λόγω συστολοδιαστολών.