ΚΛΙΠ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ – ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΒΙΔΑ

  • ΚΛΙΠ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 7cm (ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΒΙΔΑ)
  • ΚΛΙΠ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 9cm (ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΒΙΔΑ)
  • ΚΛΙΠ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 11cm (ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΒΙΔΑ)
  • ΚΛΙΠ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 15cm (ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΒΙΔΑ)
  • ΚΛΙΠ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 17cm (ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΒΙΔΑ)
Κατηγορία: