ΚΩΝΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

  • ΚΩΝΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ   75cm Ύψος – 2.5kg Βάρος
  • ΚΩΝΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 100cm Ύψος – 5.0kg Βάρος
  • ΚΩΝΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 100cm Ύψος– 8.0kg Βάρος