ΜΑΣΚΑ ΑΝΤΙΤΟΞΙΚΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΜΑΣΚΑ ΑΝΤΙΤΟΞΙΚΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ-ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ –ΦΑΡΜΕΣ Κ.Τ.Λ. (ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) ( 50 τεμάχια)