ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ XPS ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ

Πλάκα XPS 20mm πάχους, Facade 1,25 Χ 0.60m (1X20TEM=15m²) STYR
Πλάκα XPS 30mm πάχους, Facade 1,25 Χ 0.60m (1X14TEM=10,5m²) STYR
Πλάκα XPS 40mm πάχους, Facade 1,25 Χ 0.60m (1X10TEM=7,5m²) STYR
Πλάκα XPS 50mm πάχους, Facade 1,25 Χ 0.60m (1X8TEM=6m²) STYR
Πλάκα XPS 80mm πάχους, Facade 1,25 Χ 0.60m (1X5TEM=3,75m²) STYR
Πλάκα XPS 100mm πάχους, Facade 1,25 Χ 0.60m (1X4TEM=3m²) STYR