ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΜΟΝΩΣΗΣ

TREVIRA ΠΟΛΥΕΣTEΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΜΟΝΩΣΗΣ  1 x 100

1 x 30