ΠΛΕΓΜΑΤΑ (ΤΤΕΛΙΑ) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

  • 1,00 m  Ύψος,  25 m Μήκος,   25 m² / Ρόλο
  • 1,20 m  Ύψος,  25 m Μήκος,   30 m² / Ρόλο
  • 1,50 m  Ύψος,  25 m Μήκος,   37,50 m² / Ρόλο