ΠΛΕΓΜΑΤΑ (ΤΤΕΛΙΑ) ΕΞΑΓΩΝΑ – 20 GAGE

  •  1 ʺ     Καρέ , 3.28 Ποδιών / 1.00 m  Ύψος , 45 m Μήκος
  •  1 ʺ     Καρέ , 4.00 Ποδιών / 1.20 m  Ύψος , 45 m Μήκος
  •  1 ʺ     Καρέ , 5.00 Ποδιών / 1.50 m  Ύψος , 45 m Μήκος
  •  1 ʺ     Καρέ , 6.00 Ποδιών / 1.80 m  Ύψος , 45 m Μήκος
  • 1 ½ ʺ     Καρέ , 3.00 Ποδιών / 0.90 m  Ύψος , 45 m Μήκος
  • 1 ½ ʺ     Καρέ , 4.00 Ποδιών / 1.20 m  Ύψος , 45 m Μήκος
  • 1 ½ ʺ     Καρέ , 5.00 Ποδιών / 1.50 m  Ύψος , 45 m Μήκος
  • 1 ½ ʺ     Καρέ , 6.00 Ποδιών / 1.80 m  Ύψος , 45 m Μήκος