ΠΛΕΓΜΑΤΑ (ΤΤΕΛΙΑ) ΕΞΑΓΩΝΑ – 22 GAGE

 • ½ ʺ     Καρέ , 2.30 Ποδιών / 0.70 m  Ύψος , 45 m Μήκος
 • ½ ʺ     Καρέ , 3.00 Ποδιών / 0.90 m  Ύψος , 45 m Μήκος
 • ½ ʺ     Καρέ , 3.28 Ποδιών / 1.00 m  Ύψος ,  45 m Μήκος
 • ½ ʺ     Καρέ , 4.00 Ποδιών / 1.20 m  Ύψος , 45 m Μήκος
 • ½ ʺ     Καρέ , 5.00 Ποδιών / 1.50 m  Ύψος , 45 m Μήκος
 • ½ ʺ     Καρέ , 6.00 Ποδιών / 1.80 m  Ύψος , 45 m Μήκος
 •  1 ʺ     Καρέ , 3.28 Ποδιών / 1.00 m  Ύψος , 45 m Μήκος
 •  1 ʺ     Καρέ , 4.00 Ποδιών / 1.20 m  Ύψος , 45 m Μήκος
 •  1 ʺ     Καρέ , 5.00 Ποδιών / 1.50 m  Ύψος , 45 m Μήκος
 •  1 ʺ     Καρέ , 6.00 Ποδιών / 1.80 m  Ύψος , 45 m Μήκος
 • 1 ½ ʺ     Καρέ , 3.28 Ποδιών / 1.00 m  Ύψος , 45 m Μήκος
 • 1 ½ ʺ     Καρέ , 4.00 Ποδιών / 1.20 m  Ύψος , 45 m Μήκος
 • 1 ½ ʺ     Καρέ , 5.00 Ποδιών / 1.50 m  Ύψος , 45 m Μήκος