ΠΛΕΓΜΑΤΑ (ΤΤΕΛΙΑ) ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ – 18 GAGE

  • 1/4 x 1/4 ʺ Καρέ , 4.00 Ποδιών / 1.20 m  Ύψος , 25 m Μήκος
  • 1/2 x 1/2 ʺ Καρέ , 3.00 Ποδιών / 0.90 m  Ύψος , 25 m Μήκος
  • 1/2 x 1/2 ʺ Καρέ , 3.28 Ποδιών / 1.00 m  Ύψος , 25 m Μήκος
  • 1/2 x 1/2 ʺ Καρέ , 4.00 Ποδιών / 1.20 m  Ύψος , 25 m Μήκος
  • 1/2 x 1 ʺ     Καρέ , 3.00 Ποδιών / 0.90 m  Ύψος , 25 m Μήκος
  • 1/2 x 1 ʺ     Καρέ , 3.28 Ποδιών / 1.00 m  Ύψος , 25 m Μήκος
  • 1/2 x 1 ʺ     Καρέ , 4.00 Ποδιών / 1.20 m  Ύψος , 25 m Μήκος
  • 1/2 x 1 ʺ     Καρέ , 5.00 Ποδιών / 1.50 m  Ύψος , 25 m Μήκος
  • 1/2 x 1 ʺ     Καρέ , 6.00 Ποδιών / 1.80 m  Ύψος , 25 m Μήκος
  • 1/2 x 2 ʺ     Καρέ , 3.28 Ποδιών / 1.00 m  Ύψος , 25 m Μήκος