ΠΛΕΓΜΑ ΔΟΚΩΝ ΚΟΛΩΝΩΝ & ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

  • ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 0.20 x 0.50m
  • ΠΛΕΓΜΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΜΟΝΩΣΗΣ(ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ) 600gr/ m2 1 x 50m
  • ΠΛΕΓΜΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ 160gr ΑΣΠΡΟ 1 x 50m
  • G020 MESH 0.20 x 50m
  • G100 MESH ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΟΥΒΑ 0.20 x 50m