ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

 

  • 2 x 2 ʺ Καρέ , 4 Ποδιών / 1,20 m  Ύψος , 23 m Μήκος
  • 2 x 2 ʺ Καρέ , 5 Ποδιών / 1,50 m  Ύψος , 23 m Μήκος
  • 2 x 2 ʺ Καρέ , 6 Ποδιών / 1,80 m  Ύψος , 23 m Μήκος
  • 2 x 2 ʺ Καρέ , 7 Ποδιών / 2,10 m  Ύψος , 23 m Μήκος
  • 3 x 3 ʺ Καρέ , 4 Ποδιών / 1,20 m  Ύψος , 23 m Μήκος
  • 3 x 3 ʺ Καρέ , 5 Ποδιών / 1,50 m  Ύψος , 23 m Μήκος
  • 3 x 3 ʺ Καρέ , 6 Ποδιών / 1,80 m  Ύψος , 23 m Μήκος