ΣΤΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΑΡΒΑΝΙΖΕ

  • Στύλοι Περίφραξης Μαύροι 5 Ποδιών / 1,50 m
  • Στύλοι Περίφραξης Μαύροι 6 Ποδιών / 1,80 m
  • Στύλοι Περίφραξης Μαύροι 7 Ποδιών / 2,10 m
  • Στύλοι Περίφραξης Γαλβάνιζε 8 Ποδιών / 2.40 m

Περιγραφή