Φρούτσα με πλαστικό χέρι 4cm Χ 14cm

Φρούτσα με πλαστικό χέρι 3cm Χ 10cm

  • Πατρόγκα με  πλαστική λαβή και πλαστική βάση.
  • Γνήσια λευκή τρίχα αρίστης ποιότητας.
  • Για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.